• Fink Advies geeft vorm aan samenwerking
    in de bouw- en infrasector.

Wie ben je?

Na mijn studie Bouwkunde begon ik als projectmanager aan verschillende verbouwingsprojecten (ProRail, Deutsche Bank, GVB). De uitdaging in deze complexe projecten lag niet in het vinden van goede technische oplossingen maar vooral in het vormen van een goede samenwerking. Als mens en techniek in balans zijn dan slaagt een project. Vanuit mijn praktische en academische achtergrond ben ik in staat om abstract te denken en samen te werken met stakeholders op alle niveaus. Ik kan makkelijk aansluiten bij iemand zijn beleving en niveau. Ik praat net zo makkelijk inhoudelijk met een uitvoerder als met een directeur over wat er nodig is voor een goede samenwerking. Zo zorg ik ervoor dat projecten en processen voorspoedig verlopen.

Wat doe je?

In mijn vroege carrière heb ik vooral praktische opdrachten gedaan zoals directievoering en projectmanagement op de bouw. Hierdoor heb ik ervaren hoe een project gerealiseerd wordt en hoe verschillende contractvormen in de praktijk werken. De afgelopen jaren ben ik steeds meer naar het begin van het bouwproces bewogen. In de vroege fasen van het project zijn de kaders voor het project en de samenwerking nog niet bepaald. Tegenwoordig werk ik als manager en adviseur aan complexe projecten. De afgelopen jaren heb ik met name aan bouwprojecten gewerkt. Meer recent ben ik ook gestart met infrastructuurprojecten.

Waar word je voor gevraagd?

Mijn specialiteit is om organisaties te helpen nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen en te implementeren. Dit begint vaak met een idee of met een wens om anders samen te werken. Ik help organisaties met het ontwikkelen van een (inkoop)visie op samenwerken en vervolgens om daar een passende samenwerkingsvorm voor te ontwikkelen. In verschillende ketensamenwerkingstrajecten (co-making) heb ik opdrachtgevers (Woonstad, Gemeente Amsterdam, Woonwaard, Mitros, Ymere), geholpen om lange termijn samenwerking vorm te geven. Doel van die samenwerking is om effectief samen te werken vanuit de belangen en doelen van de betrokken partijen.

Wat vind je belangrijk?

Dat mensen de ruimte krijgen om hun ideeën te delen. Al pratend kom je vaak achter wat de vraag achter de vraag is. Waarom iemand op zoek is naar een andere oplossing. Als je de kern van de vraagt niet achterhaald en mensen de ruimte niet geeft om die kern te delen dan kom je niet tot de beste oplossing.