• Mijn motivatie: het samenbrengen van mensen
    en het vinden van werkbare concepten en oplossingen

    Fink Advies - Freek Wullink

Gemeente Amsterdam

Voor de vernieuwing van de kademuren was de gemeente Amsterdam op zoek naar een nieuwe manier van samenwerken. Traditioneel werd elk stukje kademuur individueel aanbesteed, een tijdrovende klus waarbij kennis aan het eind van het project verloren gaat. Fink Advies werd als strategisch inkoopadviseur ingeschakeld om de gemeente Amsterdam te adviseren over een intensieve langjarige samenwerkingsvorm. Na het ontwikkelen van draagvlak werden door Fink Advies de contractdocumenten opgesteld werd het inkoopproces begeleid. De totale waarde van het contact is €750 miljoen met een maximale looptijd van 10 jaar. Hiermee is er voldoende continuïteit voor de samenwerkingspartners en is er ruimte om tot een optimaal proces van kademuurvernieuwing te komen.

Na het selecteren van drie samenwerkingspartners heeft Fink Advies de rol van coördinator samenwerking op zich genomen. Doel van deze rol is om alle projectoverstijgende zaken met de samenwerkingspartners te bespreken en om de contractuele afspraken verder uit te werken. Belangrijkste onderwerpen daarin zijn het prijsvormingsproces, het meten van prestaties en het continu verbeteren van de samenwerking. Om dit contract succesvol te implementeren zijn ook verschillende roadshows georganiseerd om informatie over het contract te delen en later om eventuele verbeterpunten te identificeren.