• Mijn motivatie: het samenbrengen van mensen
    en het vinden van werkbare concepten en oplossingen

    Fink Advies - Freek Wullink

Woonstad

De Rotterdamse woningcorporatie Woonstad stond voor een grote opgave gesteld. Een groot aantal woningen was de komende jaren toe aan funderingsherstel. Deze opgave vroeg om een andere aanpak. Een nieuwe aanpak waarbij langjarig met een aantal vaste partners in vaste teams aan deze opgave wordt gewerkt. Fink Advies hielp Woonstad bij ontwikkelen van een visie op deze samenwerking en begeleidde het proces om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen.