• Mijn motivatie: het samenbrengen van mensen
    en het vinden van werkbare concepten en oplossingen

    Fink Advies - Freek Wullink

Ymere

De grootste woningcorporatie van Nederland werkt al sinds 2011 volgens de principes van co-making. Na ruim zes jaar samenwerken bestond de behoefte om de samenwerking grondig te evalueren en te verkennen welke verbeteringsmogelijkheden er waren. Fink Advies voerde de evaluatiegesprekken en verzorgde een analyse en stappenplan voor de toekomstige samenwerking.

Na de analyse hielp Fink Advies Ymere bij het uitvoeren van het plan. Er werd een nieuw team samengesteld om een nieuwe co-maker te selecteren. De selectie van de nieuwe partij verliep op hoofdlijnen volgens een Europese aanbesteding. Na gunning werd gestart met het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de toekomstige samenwerking. Vervolgens is in een aantal gesprekken de belangrijkste contractonderwerpen besproken. Op basis van deze gesprekken is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend.

Om ervoor te zorgen dat alle nieuwe afspraken en contractstukken goed in de organisatie werden ingebed begeleidde Fink Advies ook de implementatie van de nieuwe samenwerking. Naast de implementatie werd er gewerkt aan de verdere ontwikkelen van de contractbijlagen. Deze rol wordt de coördinator co-making genoemd. De coördinator is verantwoordelijk voor alle co-making gerelateerde zaken zoals de tactische overleggen en de jaarlijkse evaluaties. Daarnaast geeft hij functioneel leiding aan interne en externe medewerkers waaronder co-making partners.